Kullanıcı Eğitimi

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Eğitim, Ultimate Solutions Kurumunun kullanıcıya yazılım işlevleri ve faydaları hakkında yeterli bilgi sağlamak için özel önem verdiği çok önemli bir görevdir. Üç şekilde sağlanır:

1-Ultimate Solutions şubelerinden herhangi birinde uygulamalı eğitim kurslarına katılmak. Bu tür eğitimlerde kullanıcı, sistemle ilgili öğrenmesi gerekenleri yüksek donanımlı laboratuvarlarda profesyonel eğitmenler tarafından ortalama 20 saat boyunca öğrenir.

2-Yazılım uygulama hizmeti aracılığıyla yerinde eğitim.

3-Teknik destek sağlarken performansını artırmak için müşteriye gerekli bilgi ve becerileri sağlayarak sürekli eğitim.

Eğitim Metodolojisi:

 • ONYX Pro Software veya Almotakamel Plus Software’in her bir sistemi; finansal yazılımlar, insan kaynakları yazılımları gibi bir dizi yazılım için ayrı eğitim oturumlarında veya eğitim programlarında kursiyerlere sağlanan nesnel modül ve bağımsız bilgiler olarak kabul edilir.
 • Her eğitim programının bir eğitim planı vardır; hedef, giriş ve aşamalı adımlar, kullanılan araçlar, katılım, tanımlanmış süre, kursiyerin fayda ölçümü için kullanılan araçlar gibi her konu düzeyinde eğitimin planlanması için tüm unsurları içerir.
 • Kursiyerin eğitim konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanması için her eğitim oturumu konusu teorik, pratik ve uygulamalı olmak üzere üç bölümden oluşur.
 • Eğitim yöntemi, kendi kendine öğrenmeyi başarmak için kursiyerleri eğitim sırasında katılımcı performansa motive etmeye ve sistemde ve diğer bilgi kaynaklarında sağlanan talimatları kullanmaya bağlıdır.
 • Kursiyer, eğitim aldığı konularda ONYX Pro Yazılımını veya Almotakamel Plus Yazılımını kullanmak için eğitim sertifikası almak istiyorsa aşağıdaki şartlar aranır:
 • Eğitim programı süresinin en az %80’ine katılmak.
 • Eğitim oturumlarının faaliyetlerine en az %50 katılım oranı sağlamak.
 • Eğitim programının teorik ve uygulamalı sınavını en az %70 ile geçmek.

 • Eğitim Uygulama Mekanizması

  Müşteri, Ultimate Solutions yazılımını satın aldığında, sözleşme sistemler üzerinde çalışacak, kararlaştırılan sayıda müşteri personelinin eğitimini içerir.

 • Eğitim Uygulama Mekanizması

  Müşteri, eğitim için adayının verileriyle doldurulmak üzere yazılımı satın aldığı şubeden resmi format alır.

 • Eğitim Uygulama Mekanizması

  Nihai Çözümler koordinatörü, kursiyerler ve müşteri ile eğitim süresi, bileşenleri ve gereksinimleri hakkında düzenleme yapar ve ayrıca müşterinin personeli ile eğitim programının uygulanmasını takip eder.

 • Eğitim Uygulama Mekanizması

  Kursiyerlere yönelik eğitim programı, şubedeki eğitim merkezi tarafından belirlenen sürelerde gerçekleştirilir. Ayrıca kursiyer, eğitim materyalinin elektronik bir kopyasını alır.

 • Eğitim Uygulama Mekanizması

  Eğitim programının uygulanması, kursiyerin eğitim faaliyetlerine katılma taahhüdü ve katılımıyla ilgili günlük işlemlere OG bağlılığına tabi tutulur.

 • Eğitim Uygulama Mekanizması

  Her kursiyer, Ultimate Solutions eğitim metodolojisinin 5. maddesine göre eğitim programı konularının tamamlanması için sertifika alma hakkına sahiptir.